Sivil Düşün Topluluk Kuluçkası Proje Desteği: Dijital Kültürel Mirası korumak mümkün. Birlikte daha güçlüyüz (SD4/KLC/7021)

Sivil Düşün, Topluluk Kuluçkası eğitimlerini 2023 yılında topluluk öncüleri Nurdan Atalan Çayırezmez, Deniz Çit ve Aslı Batırbaygil başarı ile tamamladı. Topluluk mentörümüzün de desteği ile başvurulan Sivil Düşün Topluluk Kuluçkası Desteğini (SD4/KLC/7021) almaya hak kazandık. Proje Aralık 2023 yılında başlamış bulunmakta ve önümüzdeki altı ay içerisinde yapılacak etkinlikleri sizlerle paylaşacağız.

Sivil Düşün Proje Desteği (SD4/KLC/7021) ile CARARE Ağı’nın üyesi olduk.

Sivil Düşün, SD4/KLC/7021 Projesi desteği ile CARARE Ağı’na 2024 yılı Mart ayında üye olduk. Arkeolojik ve mimari mirasın dijital alanda da korunması alanında Avrupa’daki uzmanlarla birlikte çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Dijital Kültürel Miras Ağı-Tanıtım Broşürü (2024)

Topluluğumuz hakkında bilgi vermek için bir tanıtım broşürü hazırlanmıştır. Broşüre bu linkten ulaşılabilirsiniz. Dijital Kültürel Miras Ağı: 2024 Yılı Tanıtım Broşürü

Creative Commons Doküman Çevirisi: ARE THE CREATIVE COMMONS PUBLIC DOMAIN TOOLS FIT-FOR-PURPOSE IN THE CULTURAL HERITAGE SECTOR? A Creative Commons Needs Assessment Report

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2023/02/Creative-Commons-Public-Domain-Tools-Needs-Assessment-Report.pdf adresinden erişilen rapor “Creative Commons Kamu Malı Araçları Kültürel Miras Sektörü’nde Amaca Uygun mu? Bir Creative Commons İhtiyaç Değerlendirme Raporu” Türkçe’ye çevrilmiştir. Rapora bu linkten ulaşabilirsiniz:

İletişim Konusunda Destek

Topluluk Kuluçkası Eğitimlerinden sonra projemiz için talep ettiğimiz iletişim konusunda destek için Sivil Düşün tarafından topluluğumuza bir uzman atanmıştır. Sivil Düşün’e uzman desteği için teşekkür ederiz. Ayrıca, İletişim Uzmanı Sevdin KÖSEOĞLU‘na bu süreçte bize kattıkları için teşekkür ederiz. Birlikte öğrenme yolculuğumuzda bizlerle olduğu ve değerli destekleri için mutluyuz.

Dijital Kültürel Miras Ağı-Kent Buluşmaları Etkinlikleri

Dijital Kültürel Miras Topluluğu olarak ilgililerle buluşmak ve tanışmak, fikir alışverişinde bulunmak amacı ile Kent Buluşmaları adını verdiğimiz etkinlikleri Ankara’da (04 Mayıs 2024), İzmir’de (18 Mayıs 2024) ve İstanbul’da (01 Haziran 2024) tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladık. Bu kapsamda etkinliklerimize ilişkin bilgilere burada yer vermeye çalışacağız.

Dijital Kültürel Miras Ağı-Ankara Kent Buluşması Etkinliği (04 Mayıs 2024)

Topluluğumuzun ilk Kent Buluşması etkinliği Ankara’da 04 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik Unite Ortak Mekan ve Kültür Sanat alanında katılımcılarla birlikte gerçekleştirilmiştir. Özel sektör, sivil toplum, akademi, öğrenci ve farklı disiplinlerden katılımcılar bir araya gelerek dijital kültürel miras ve açık veri konularında fikir alışverişinde bulunmuş ve kendi videolarını da üretmişlerdir.

Dijital Kültürel Miras Ağı-İzmir Kent Buluşması Etkinliği (18 Mayıs 2024)

Topluluğumuzun ikinci Kent Buluşması etkinliği İzmir’de 18 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Etkinlik Withco Coworking Space alanında katılımcılarla birlikte gerçekleştirilmiştir. Özel sektör, sivil toplum, akademi, öğrenci ve farklı disiplinlerden katılımcılar bir araya gelerek dijital kültürel miras ve açık veri konularında fikir alışverişinde bulunmuştur. Etkinlik sonrasında 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü kapsamında İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası’na gezi düzenlenmiştir. Dr. Ayşe Füruzan Caman rehberliğinde İzmir Resim ve Heykel Müzesi ile İzmir Arkeoloji Müzesi turu gerçekleştirilmiş, dijital kültürel miras ve müzecilik konusunda katılımcılarla fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Dijital Kültürel Miras Ağı-İstanbul Kent Buluşması Etkinliği (01 Haziran 2024)