Sivil Düşün Topluluk Kuluçkası Proje Desteği: Dijital Kültürel Mirası korumak mümkün. Birlikte daha güçlüyüz (SD4/KLC/7021)

Sivil Düşün, Topluluk Kuluçkası eğitimlerini 2023 yılında topluluk öncüleri Nurdan Atalan Çayırezmez, Deniz Çit ve Aslı Batırbaygil başarı ile tamamladı. Topluluk mentörümüzün de desteği ile başvurulan Sivil Düşün Topluluk Kuluçkası Desteğini (SD4/KLC/7021) almaya hak kazandık. Proje Aralık 2023 yılında başlamış bulunmakta ve önümüzdeki altı ay içerisinde yapılacak etkinlikleri sizlerle paylaşacağız.

Sivil Düşün Proje Desteği (SD4/KLC/7021) ile CARARE Ağı’nın üyesi olduk.

Sivil Düşün, SD4/KLC/7021 Projesi desteği ile CARARE Ağı’na 2024 yılı Mart ayında üye olduk. Arkeolojik ve mimari mirasın dijital alanda da korunması alanında Avrupa’daki uzmanlarla birlikte çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.