Koordinasyon Kurulu

Ağın ve çalışma gruplarının çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için destek olmak ve ağın işleyişinde gerekli öneri, kural vb. oluşturulması ve değerlendirilmesi için çalışmaktadır. Çalışma gruplarının temsilcileri Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılarak gruplar hakkında bilgi verir ve gerekli değerlendirmeler Koordinasyon Kurulu toplantılarında gerçekleştirilir.