HAKKIMIZDA

Dijital Kültürel Miras Ağı, Türkiye’de dijital kültürel mirasa yönelik çalışan kişilerin bir araya gelmesini amaçlamaktadır. SEADDA Projesi’nde görev alan uzmanların bir araya gelmesi ve yaptıkları görüşmeler sonucunda 09 Nisan 2021 tarihinde kurucu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda hayata geçirilmiştir.Dijital Kültürel Miras konusunda Türkiye’de başta öğrenciler olmak üzere doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için kaynak altyapısını oluşturmayı ve uzman grubunu bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bunun yanısıra bu alana yönelik Türkçe içerik oluşturmak, alanda eksikliği bulunan mevzuat, standart, rehber ve ilkeleri tespit etmek, bununla ilgili çalışma grupları kurulmasını sağlamak istenmektedir. Ağdaki tüm çalışmalar gönüllü olarak, kar amacı gütmeyen bir şekilde, gerçekleştirilir.

Ağ, amaçlarını gerçekleştirmek için bir koordinasyon kurulu tarafından faaliyetlerini yürütmektedir. Kurucu üyelerin (Nurdan Atalan Çayırezmez, Nimet Pınar Özgüner Gülhan, Piraye Hacıgüzeller, İsmail Köse, Tuna Kalaycı) katılımı ile koordinasyon kurulu oluşturulmuş ve görev dağılımı 2021 yılı Nisan ayında 1 yıl süre için yapılmıştır. Ağın çalışmalarını yürütmesi için çalışma grupları oluşturulabilir ve bu çalışma gruplarının temsilcileri koordinasyon kurulunda temsil edilir. Koordinasyon Kurulu gerekli görülmesi halinde toplantılarını çevrimiçi olarak gerçekleştirir. Yılda en az 2 defa toplanarak değerlendirme yapar. 

Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR) ile işbirliği yapılmaktadır.

Arkeolojik ve Mimari Mirasın korunması amacıyla çalışan CARARE ağının üyesidir.

Kültürel miras alanında telif hakları ve Creative Commons (CC) lisansları kulanımı konusnda CC Türkiye ile işbirliği yapmaktadır.

Dijital kültürel mirasa açı erişimi teşvik etmek amacıyla açık kültür ağının bir parçasıdır.

Müzeler ile ilgili çalışmalarda Müzeciler Derneği ile işbirliği yapmaktadır.