Eğitim Çalışma Grubu

Grup, kültürel miras alanında dijital veri üretimi, kullanımı ve organizasyonu, saklanması ve erişime açılması konusuna ilgi duyan kullanıcı, eğitmen ve öğrenci gibi ilgili kişileri bir araya getirerek bu alana yönelik eğitim içerikleri oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Oluşturulan içeriğin çevrimiçi dersler ve/veya Atölye çalışmaları (workshop) ile paylaşılmasını sağlamak hedeflenmektedir. 

Çalışma Grubunun temsilcisi Nimet Pınar Özgüner Gülhan olup çalışma grubunu Koordinasyon Kurulunda temsil eder. Grup üyeleri ile iletişim kanalları üzerinden (slack, discord vb) iletişim kurarak çalışmaları yürütür ve gerekli görülmesi halinde çevrimiçi toplantılar gerçekleştirir.