İletişim ve Sosyal Medya Çalışma Grubu

Grup, Ağın dijital ortamda görünürlüğünü artırmak ve bu alandaki çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır. Sosyal medya ve iletişim konularında gerçekleştirilecek faaliyetleri oluşturmak ve yürütmek, üretilen içeriklerin her türlü hedef kitleye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Dijital miras konusunda güncel haber kanalı  oluşturmak ve hedef kitleyi seçilmis içeriklerle bilgilendirmek hedeflenmektedir. Bu amaçla oluşturulan iletişim kanallarına …. ulaşabilirsiniz. 

Çalışma Grubunun temsilcisi Ertan Özcan olup çalışma grubunu Koordinasyon Kurulunda temsil eder. Grup üyeleri ile iletişim kanalları üzerinden (slack, discord vb) iletişim kurarak çalışmaları yürütür ve gerekli görülmesi halinde çevrimiçi toplantılar gerçekleştirir.