BİLGİSAYAR DESTEKLİ ARKEOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU

Grup,  uluslararası alanda yıllardır sayısal arkeolojiye katkıda bulunmuş Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA) organizasyonu ile yakın birliktelik kurmayı amaçlamaktadır. Öncelikli hedefi Doğu Akdeniz ülkeleri ile sosyal ve akademik anlamda bu alandaki işbirliklerini geliştirmeyi planlanmaktadır.  Grubun amaçları arasında; 

  • CAA’in sağladığı burslardan, çalışma planlarından Ağ üyelerini haberdar etmek
  • CAA tarafından oluşturulan veri koruma ve etik belgelerini inceleyerek ve çevirisini yaparak Ağ’a kazandırmak ve bunların kullanımını Türkiye’de yaygınlaştırmak
  • CAA üyeleri ile Ağ üyelerinin ortaklıklarını inceleyip akademik birliktelikler kurulmasına yardımcı olmak
  • Bölgede yıllardır aktif olan CAA-Yunanistan (CAA-GR) çalışma grubu ile ortaklık sağlamak
  • CAA-GR aracılığı ile yerelde çalıştaylar ve çevirim içi paneller düzenlemek
  • Gelecekte CAA-GR girişimi ile kurulması planlanan CAA-Eastern Mediterranean (CAA-EM) için Türkiye olarak katkıda bulunmak.
  • Dijital Kültürel Miras çok bilinen bir kavram değildir. Kavramın bilinirliği sağlanarak, bu alanda online veya canlı eğitimler verilebilir. 

Çalışma Grubunun temsilcileri Tuna Kalaycı ve Alper Aşınmaz olup çalışma grubunu Koordinasyon Kurulunda temsil eder. Grup üyeleri ile iletişim kanalları üzerinden (slack, discord vb) iletişim kurarak çalışmaları yürütür ve gerekli görülmesi halinde çevrimiçi toplantılar gerçekleştirir.